Nasa8x.Web.UI.2008.1.2.0 - Created: nasavietnam@gmail.com - Y!M: nasavietnam, nasa8x - Website: nasavietnam.com , XOMNET.ORG, xkoders.com THẾ GIỚI ĐỒ CHƠI - Thông tin » Lời bài hát - Ta đi vào rừng xanh
Hot line: (04)3 999 25 25
Y!M: thegioidochoi_vn
Vanchuyentannoi
(04)3 999 25 25
Chat with thegioidochoi_vn

Ta đi vào rừng xanh
21/11/2008 04:36 PM

Ta đi vào rừng xanh

Ta đi vào rừng xanh
Ta đi vào rừng xanh
Có gì vui mà thích thú cho bằng
Nhìn Nai con đang khóc nhè bên suối
Nhìn Voi con đang lắc lư cái vòi
A quá hay con gà con biết bay
Nhìn trên cây có con chim đang ngủ ngày.

Các tin khác
0Huongdan
1Dathangonline
2Thanhtoan
3Vanchuyen
Giay
anh gif
Kittyland
Tranh to mau
ten
tro choi
thegioiquanhem
ba bau
Chọn mua đồ chơi
do choi tre so sinh
Do choi tre em