Nasa8x.Web.UI.2008.1.2.0 - Created: nasavietnam@gmail.com - Y!M: nasavietnam, nasa8x - Website: nasavietnam.com , XOMNET.ORG, xkoders.com THẾ GIỚI ĐỒ CHƠI - Thông tin » Lời bài hát - Ồ sao bé không lắc?
Hot line: (04)3 999 25 25
Y!M: thegioidochoi_vn
Vanchuyentannoi
(04)3 999 25 25
Chat with thegioidochoi_vn

Ồ sao bé không lắc?
04/07/2008 09:29 PM

Ồ sao bé không lắc?

- Đưa tay ra nào, nắm lấy cái tai

Lắc lư cái đầu, lắc lư cái đầu

Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc…


- Đưa tay ra nào, nắm lấy cái eo

Lắc lư cái mình, lắc lư cái mình

Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc…


- Đưa tay ra nào, nắm lấy cái chân

Lắc lư cái đùi, lắc lư cái đùi

Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc…
Sưu tầm
Các tin khác
0Huongdan
1Dathangonline
2Thanhtoan
3Vanchuyen
Giay
anh gif
Kittyland
Tranh to mau
ten
tro choi
thegioiquanhem
ba bau
Chọn mua đồ chơi
do choi tre so sinh
Do choi tre em