Nasa8x.Web.UI.2008.1.2.0 - Created: nasavietnam@gmail.com - Y!M: nasavietnam, nasa8x - Website: nasavietnam.com , XOMNET.ORG, xkoders.com THẾ GIỚI ĐỒ CHƠI - Thông tin » Chơi cùng con - Ai ném xa nhất
Hot line: (04)3 999 25 25
Y!M: thegioidochoi_vn
Vanchuyentannoi
(04)3 999 25 25
Chat with thegioidochoi_vn

Ai ném xa nhất
01/08/2008 09:22 AM

Ai ném xa nhất
Ảnh minh hoạ.

- Chuẩn bị: Mỗi cháu một túi cát


- Luật chơi: Ném túi cát ra xa và nhặt đúng túi cát của mình.

 

- Cách chơi: Cho trẻ đứng về một phía của lớp hay sân chơi, đứng sau vạch chuẩn. Mỗi trẻ cần một túi cát. Mỗi đợt, cô cho từ 5 – 10 trẻ chơi, khi có hiệu lệnh của cô, các trẻ sẽ ném túi cát ra xa. Từng trẻ phải quan sát xem túi của mình rơi xuống đâu. Theo hiệu lệnh  của cô, trẻ chạy đến nhặt túi của mình cầm về chỗ cũ. Cô động viên những trẻ ném xa.

Sưu tầm.
0Huongdan
1Dathangonline
2Thanhtoan
3Vanchuyen
Giay
anh gif
Kittyland
Tranh to mau
ten
tro choi
thegioiquanhem
ba bau
Chọn mua đồ chơi
do choi tre so sinh
Do choi tre em